Idogen rapporterar positiva resultat för produktuppföljare i samarbete med University of Oxford och stärker sin portfölj

Idogen AB (”Idogen”) rapporterar positiva resultat från det vetenskapliga samarbetet med University of Oxford. Studien visar att behandling med två av de produktuppföljare som bolaget har patentsökt signifikant minskar de kliniska symtomen i en modell av reumatoid artrit. Resultaten stärker Idogens möjligheter att framöver licensiera ut teknologin för flera indikationer. 

Idogen inledde i juni 2016 ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid Kennedy Institute of Rheumatology, University of Oxford. Richard Williams har tidigare genomfört den framgångsrika studie som visade långvarig effekt av zebularin-behandling i modell av reumatoid artrit. Samma studiemodell har nu använts för att undersöka behandlingseffekten av potentiella uppföljare.

Resultaten från studien visar att två av läkemedelskandidaterna signifikant minskar de kliniska symtomen i reumatoid artrit. Behandlingseffekten kvarstår även en tid efter avslutad behandling. Dessa substanser visade dessutom i uppföljande provrörsförsök indikationer på att, i likhet med zebularin, stödja den tolerogena loopen som är viktig för en långvarig effekt, vilket ytterligare stärker resultaten.

”Studien visar att två av de uppföljare till zebularin som vi hittills testat har god behandlingseffekt i en modell av reumatoid artrit, vilket är mycket glädjande. Denna studie bekräftar att vi har intressanta alternativa kandidater för nya indikationer. Resultaten stärker bolagets plattform och skapar viktiga möjligheter att i framtiden licensiera ut projekt inom flera indikationer”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com