Idogen presenterar resultat från in vivo Proof-of-Concept-studier för IDO 8-projektet

Titel på postern som har accepterats för publicering på konferensen är:Zebularine-treated tolerogenic dendritic cells reduce the amount of inhibitory antibodies in rats with induced immunity to human factor VIII”.  

Postern visar att zebularin-behandlade tolerogena dendritiska celler (DC) har ett högt uttryck av IDO1 och förmåga att hämma aktivering av T-celler in vitro. Vidare visas att behandling med dessa tolerogena DCs signifikant minskar nivån av inhiberande antikroppar mot faktor VIII i en råttmodell av blödarsjuka (hemofili A) med inhibitorer.

Postern presenteras den 4 maj kl. 17-18.30 (EST) 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com


Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
https://www.idogen.com

Bifogat dokument