Idogen presenterar på Redeye Investor After Work 3 mars

Idogen kommer att medverka vid Redeyes Investor After Work i Malmö tisdagen den 3 mars kl 18.00-20.00. Bolaget presenteras kl 19.00 av VD Anders Karlsson.

Anmälan sker på Redeyes hemsida

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Bifogat dokument

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.