Idogen presenterar på Life Science-dagen 4 mars

Idogen kommer att medverka på Life Science-dagen i Göteborg onsdagen den 4 mars kl 08.00-18.00. Bolaget presenteras kl 10.45 av VD Anders Karlsson.

Anmälan sker här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Bifogat dokument

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.