Idogen presenterar på HC Andersen Capital LIFE SCIENCE seminar 16 juni kl. 12:40

Anders Karlsson, VD på Idogen AB, presenterar bolaget samt ger en uppdatering av bolagets längst komna projekt – IDO 8 – för behandling av svårt blödarsjuka patienter som utvecklad antikroppar mot sin livsviktiga behandling med faktor VIII.  Bolaget förbereder sig för klinisk prövning på patienter samt initierar ett nytt viktigt projekt för cellterapi inom Transplantation, IDO T.

För att ta del av eventet så anmäl dig här

Presentationen (som hålls på engelska) live-sänds med start kl. 12:40

Efter sändningen kommer uppdateringen även finnas tillgänglig på hemsidan: https://www.idogen.com/presentationer-och-intervjuer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: ander.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument