Idogen inleder samarbete med University of Oxford

Idogen AB (“Idogen”) har inlett ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid Kennedy Institute of Rheumatology vid University of Oxford. Samarbetet ska i en forskningsmodell av reumatoid artrit undersöka behandlingseffekten av de uppföljare till zebularin som Idogen identifierat och patentsökt under våren 2016.

  

Idogen meddelade i april 2016 att fyra nya substanser vilka ökar uttrycket av IDO1 identifierats och patentsökts. Dessa har delvis annorlunda verkningsmekanismer än zebularin. Idogen inleder nu ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid University of Oxford för att undersöka dessa nya substansers effekt i en preklinisk modell av reumatoid artrit.

Richard Williams, som ingår i Idogens vetenskapliga råd, bedriver framstående grundforskning med enzymet IDO1 och reumatoid artrit. Kennedy Institute är en erkänd institution inom reumatoid artrit-forskning och resultat därifrån har bland annat lett till en av de viktigaste läkemedelsbehandlingarna mot reumatoid artrit. Richard Williams har tidigare genomfört den framgångsrika studie som visade långvarig effekt av zebularin-behandling i en preklinisk modell av reumatoid artrit. Idogens egna forskare har tidigare visat att zebularin ökar uttrycket av IDO1 i den humana cellinjen THP-1. Enzymet IDO1 är av central betydelse för dendritiska cellers möjlighet att skapa immunologisk tolerans, det vill säga att få immunförsvaret att tolerera ett specifikt antigen och därmed betrakta det som kroppseget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com