Idogen förstärker med CFO och preklinisk projektledare

Idogen har rekryterat Per-Ola Forsberg till posten som företagets CFO och Annette Säfholm som preklinisk projektledare. Båda har tillträtt sina anställningar. Rekryteringarna innebär en förstärkning av organisationen som kan genomföras till följd av den lyckade kapitaliseringen och gör det möjligt för bolaget att säkerställa en fortsatt hög utvecklingstakt.

– Idogen är inne i en mycket spännande utvecklingsfas och dessa rekryteringar gör det möjligt för oss att hålla en fortsatt hög utvecklingstakt. Per-Ola har mycket betydelsefulla erfarenheter som CFO i noterade bolag och Annette har en gedigen erfarenhet som projektledare, vilket blir viktiga tillgångar för vår verksamhet. Jag är mycket glad att kunna hälsa Per-Ola och Annette välkomna till Idogens team, säger Lars Hedbys, VD för Idogen.

Idogen har nyligen säkrat finansieringen för den prekliniska utvecklingen genom en övertecknad emission och bolaget kommer att noteras på Aktietorget den 12 juni. Det närmaste året koncentreras arbetet till de prekliniska studier som återstår innan bolagets första produkt kan genomgå klinisk prövning i människa.

Per-Ola Forsberg har lång erfarenhet från liknande positioner i läkemedels- och bioteknikbranschen och har varit delaktig i att ta två bolag till Nasdaq. Han har tidigare arbetat som CFO i LIDDS AB, CFO i Lund University Bioscience AB och CFO i Probi AB, där han även var vice VD med affärsansvar.

Annette Säfholm har en doktorsexamen i medicin från Lunds universitet och gedigen projektledarerfarenhet. Senast kommer hon från en anställning som projektledare på Regionalt cancercentrum Syd, där hon arbetade med att implementera standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

–Idogen är ett mycket intressant bolag med snart förestående notering på Aktietorget och jag är glad att få använda min erfarenhet från liknande positioner för att driva bolaget framåt, säger Per-Ola Forsberg.

– Jag ser fram emot att vara med i utvecklingen av Idogens spännande behandlingskoncept. Det finns en stark drivkraft i bolagets prekliniska arbete som jag med min bakgrund och mina erfarenheter kan bidra till, säger Annette Säfholm.

Se nyheten

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046 – 275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen AB utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att en liten andel av patientens dendritiska celler (en sort vita blodkroppar) tas ut, omprogrammeras och sedan ges tillbaka till patienten. Bolaget har en plattformsteknologi utifrån vilken Idogen har en potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en principiell upptäckt av professorerna Leif G. Salford, Hans-Olov Sjögren, Bengt Widegren och Bertil Persson vid Lunds Universitet. För mer info se www.idogen.com