Idogen erhåller formellt godkännande av patent i Japan

Japanska patentverket har nu formellt godkänt Idogens patentansökan avseende inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ. Patentet, med patentnummer 6063392, tillhör Idogens andra patentfamilj och skyddar Idogens teknologi till och med år 2031 i Japan. Relaterade patentansökningar i denna patentfamilj är under handläggning i Kanada och USA och fick i januari 2016 ett ”Notice of intention to grant” i Europa. Idogens första patentfamilj täcker ytterligare aspekter av att använda zebularin för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ och är hittills godkänd i Europa. 

”Godkännandet av vår patentansökan i Japan är glädjande och ett besked som innebär en betydelsefull förstärkning av Idogens patentportfölj.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017. 

Bifogat dokument