Idogen ansöker om utökat patentskydd

Idogen AB (”Idogen”) har lämnat in en internationell patentansökan (en s.k. PCT-ansökan) för att stärka skyddet av bolagets behandling av patienters antikroppar mot faktor VIII, en koagulationsfaktor som patienter med hemofili A saknar. Den inskickade patentansökan täcker även bolagets metoder för behandling av anti-läkemedelsantikroppar vid flera andra sjukdomstillstånd.

Den inlämnade ansökan är ett led i Idogens arbete tillsammans med bolagets patentombud Sagittarius IP att skydda bolagets teknologi samt stärka patentportföljen.

”Utvecklingen av humana tolerogena celler är Idogens främsta fokus och att vi lämnat in denna PCT-ansökan är ett viktigt steg för oss. Godkända patent från denna PCT-ansökan skulle ge mycket betydelsefullt skydd för användningen av våra tolerogena vaccin på viktiga globala marknader”, säger Lars Hedbys, VD för Idogen AB.

Ett godkänt patent ger skydd för teknologin i 20 år, i detta fall från datumet för inlämning av PCT-ansökan. Idogen har sedan tidigare två patentfamiljer. Den första patentfamiljen avser användning av zebularin för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ och är godkänd i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland och Sverige och under handläggning i USA. Den andra patentfamiljen avser inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ och denna patentansökan är under handläggning i flera viktiga områden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com