Idogen AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 97,3 procent

Totalt nyttjades 2 432 544 teckningsoptioner, vilket innebär att 2 432 544 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Idogen tillförs således cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Idogen kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 12 222 589 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 855 581,23 SEK.

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som genom sitt nyttjande av teckningsoptioner bidragit till detta kapitaltillskott till Idogen. Med kapitalet har vi resurser att genomföra en betydande del av det arbete som krävs inför start av klinisk studie. Detta innefattar bland annat att anpassa tillverkningsprocessen för Idogens tolerogena vaccin för att uppfylla myndigheternas säkerhetskrav”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016. 

Bifogat dokument