Idogen AB:s största ägare utökar sitt innehav i bolaget

HCN Group AB, Idogen AB:s (”Idogen”) enskilt största aktieägare, har ökat sin ägarandel från cirka 10,3%
(981 941 aktier) till cirka 10,7% (1 043 905 aktier). HCN Group AB:s innehav utgörs därutöver av 145 985 teckningsoptioner av serie TO 1.

HCN Group AB skriver i ett pressmeddelande från den 18 juli 2016 att bolaget ökat sitt innehav i Idogen. Detta eftersom Idogen gått in i en ny fas och kommunicerat intressanta forskningsresultat.

”Att HCN Group AB går in med ytterligare kapital i Idogen visar ett exempel på det ägarintresse och det långsiktiga stöd vi har från våra aktieägare, samtidigt som det visar att de följer bolaget nära. Det är glädjande att se att de – precis som vi – tror på det vi gör!”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För länk till HCN Group AB:s pressmeddelande, se:

http://hcngroup.se/2016/07/18/2059/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com