Idogen AB publicerar Årsredovisning för 2018

REGULATORISK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019

Bifogat dokument