Förslag till styrelseförändringar i Idogen AB

Aktieägare, vilka representerar cirka 53 procent av rösterna och kapitalet i Idogen AB (”Idogen”), har inför årsstämman den 26 april 2016 lagt fram förslag till styrelseförändringar i bolaget. Agneta Edberg föreslås som ny styrelseordförande. Omval föreslås av styrelseledamöterna Mikael Örum (nuvarande styrelseordförande), Leif G. Salford, Cecilia Hollerup samt Ulf Blom.

Agneta Edberg har drygt 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science. Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing director, Vice President Mylan AB, Nordic countries, VD-uppdrag för LFF Service AB, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och NM Pharma AB samt ledande positioner inom bland annat LinkMed AB (Allenex), Pfizer, Pharmacia, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson) AB. Edberg är för närvarande styrelseordförande i Immunicum AB, Likvor AB, AISAB AB samt styrelseledamot i Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och Eirium AB. Tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för Health Solutions AB, BioResonator Good Eye AB och BioMatCell – Vinn Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy.

Årsstämman i Idogen AB äger rum den 26 april 2016 kl. 15.00 i Hörsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com