Vetenskapliga samarbeten

Idogen har skapat ett nära samarbete med en mycket framstående forskargrupp för att utveckla Idogens behandlingsmetod till ytterligare en indikation, reumatoid artrit.

Professor Richard Williams vid Kennedy Reumatologiinstitut, Oxfords universitet.

Professor Williams forskargrupp utvecklar nya terapeutiska strategier för att behandla reumatoid artrit. Tidigare har hans arbete bidragit till en lyckad utveckling av TNF-alfa-hämmande läkemedel, ett stort framsteg i behandlingen av reumatoid artrit, Crohns sjukdom, psoriasis och andra inflammatoriska sjukdomar. Samarbetet mellan professor Williams forskargrupp och Idogen rör preklinisk utveckling och anpassning av Idogens unika behandlingsmetod för reumatoid artrit.