Idogens teknologi

Det finns många situationer då kroppens immunförsvar skadar oss istället för att skydda oss. Ett exempel är då det orsakar bortstötning av transplanterade organ. Ett annat är då immunförsvaret inaktiverar biologiska läkemedel, som till exempel vid behandling av blödarsjuka med faktor VIII. Ett tredje exempel är auto-immuna sjukdomar som reumatism (reumatoid artrit), inflammatoriska tarm-sjukdomar, typ 1-diabetes och MS (multipel skleros) – sjukdomar där immunsystemet bekämpar kroppsegna proteiner eller antigen.

Att kunna skapa ett fungerande immunförsvar som skyddar det goda men fortfarande bekämpar det onda – till exempel virus, bakterier och tumörer – skulle revolutionera behandlingen av patienter med allvarliga kroniska sjukdomar. Det är just denna revolution som Idogen siktar på att leda. Det gör bolaget genom att utveckla cellterapier – behandling som skiljer sig från traditionell läkemedelsbehandling. Istället för att tillföra kroppen en kemisk substans behandlas patienten med kroppsegna celler.

Idogens behandling baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret, då de styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. När vi utsätts för bakterier eller virus aktiverar de dendritiska cellerna vårt immunförsvar. Samtidigt säkerställer de att immunförsvaret inte reagerar mot oss själva. De dendritiska celler som förhindrar aktivering av immunförsvaret mot kroppens egna, friska celler kallas tolerogena. Idogens teknologi syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler som är programmerade för definierade molekyler eller antigen.

Idogens teknologi och behandlingsmetod

Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. De dendritiska celler som känner igen bakterier eller virus aktiverar vårt immunförsvar (röda) och de som känner igen kroppseget ska förhindra immunaktivering mot oss själva och skapa tolerans (gröna).

Idogens behandlingsmetod innebär att celler från patientens blod utvecklas i provrör till dendritiska celler som specifikt kan motverka den skadliga immunreaktionen och skapa tolerans, utan att immunsystemet i övrigt påverkas. Därefter återförs dessa programmerade dendritiska celler till patienten.