Formellt beviljad särläkemedelsansökan i Europa för Idogen

I december 2016 fattade den Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel (Committee for Orphan medicinal products, COMP) ett positivt beslut avseende Idogens ansökan om särläkemedelsstatus i Europa. Därmed rekommenderade COMP den europeiska kommissionen att bevilja Idogen en särläkemedelsstatus. Europeiska kommissionen har nu formellt godkänt Idogens ansökan om särläkemedelsstatus i Europa för behandling av patienter med blödarsjuka.

”Att vi nu erhållit formell särläkemedelsstatus i Europa för vår första produkt är givetvis oerhört glädjande och betyder mycket för oss. Det innebär att vi nu får kostnadsfri rådgivning med Europeiska läkemedelsmyndigheten och marknadsexklusivitet för produkten i tio år efter godkännande, vilket är oerhört värdefullt för vår första produkt!”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017. 

Bifogat dokument