Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen AB

Ventac Holdings (Cyprus) Ltd. (”Ventac Holdings”), en av Idogen AB:s (”Idogen”) största ägare, har över marknaden avyttrat 100 000 aktier i Idogen. Ventac Holdings aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 807 620 aktier, innebärande ett fortsatt innehav om cirka 6,6 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Försäljningen av aktier har skett i syfte att frigöra kapital för att investera i nya projekt.

Ventac Holdings är ett holdingbolag som förvaltar aktier i företag som är kopplade till Ventac Partners. Ventac Partners, som är en av Idogens grundare, är ett globalt partnernätverk med expertis och erfarenhet inom bioteknik, läkemedel och medicinteknik. Ventac Partners affärsmodell är att starta och utveckla life science-företag med hög kommersiell potential. För mer information om Ventac Partners, se www.ventac-partners.com/.

”Ventac Holdings har i linje med sin affärsmodell avyttrat en del av sitt ägande i Idogen för att kunna investera i nya projekt. Vi kommer fortsatt att vara fullt engagerade i Idogen och har oförändrad stark tro på Idogens verksamhet och framtida potential”, kommenterar Mikael Örum, företrädare för Ventac Holdings, tillika styrelsemedlem i Idogen. ”Vi ser i dagsläget inget behov av ytterligare försäljning av aktier.”

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com