Flaggningsmeddelanden i Idogen AB (publ)

REGULATORISK

Idogen AB (publ) erhöll den 11e januari 2019 information om tre förändringen i antal aktier som är relaterad till den företrädesemission som nyligen genomförts och som informerats om på Idogen ABs (publ) hemsida.

SEB Life International blev ägare den 8e januari 2019 och hade ett totalt ägande uppgående till 5 802 449 aktier i Idogen AB (publ), motsvarande 11,97% av kapital och röster. SEB Life International ägde inga aktier före transaktionen.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet passerar 10% efter transaktionen.

Innehavet minskade till 4 502 032 aktier per 10 januari vilket motsvarar 9,28 % av kapital och röster. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understiger 10% efter transaktionen.

HCN group hade före emissionen 2 197 904 aktier vilket motsvarar 10,94 % av kapital och röster. HCN har efter emissionen från 8 januari fortsatt 2 197 904 aktier, som efter emissionen motsvarar 4,53 % av antalet aktier och röster.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understiger 10% efter förändringen av antal aktier i Idogen.

  


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument