Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt kommer att godkänna en patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för vaccinteknologin. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Japan och har fått förhandsbesked från USA om beslut att godkänna patentansökan.

Europeiska patentverket utfärdade i januari 2017 ett ”Notice of intention to grant” och har nu meddelat att man formellt kommer att godkänna Idogens patentansökan avseende inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ. Patentet, med patentnummer EP2654758, tillhör Idogens andra patentfamilj och skyddar Idogens teknologi till och med år 2031 i Europa. Patentet blir nu officiellt och kommer att valideras i strategiskt viktiga länder för Idogen i Europa. Bolaget har sedan tidigare ett beviljat patent i denna patentfamilj för Japan och har erhållit ”Notice of Allowance” i USA. En relaterad patentansökan är under handläggning i Kanada.

Idogens första patentfamilj täcker ytterligare aspekter av att använda zebularin för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ, vilket tillsammans med den andra patentfamiljen skapar ett bredare skydd för bolagets produkt mot potentiella konkurrenter. Den första patentfamiljen är tidigare godkänd i Europa och under handläggning i USA.

”Det beviljade patentet i Europa är ett betydelsefullt godkännande. Idogen utvecklar tolerogena vacciner med stor medicinsk och kommersiell potential och vi har nu säkrat patentskydd för dessa metoder på två viktiga marknader – Europa och Japan. Vi har även ett förhandsbesked från USA om beslut att godkänna denna patentansökan.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017.