Deltar i IVAs seminarium på Medicon Village

Den 25 augusti presenterar VD Lars Hedbys Idogen AB under ett seminarium anordnat av kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, på Medicon Village i Lund.  

Seminarieprogrammet börjar klockan 17.00 med mingel och enklare förtäring. Därefter följer presentationer av Medicon Village, Lund Life Science Incubator, Idogen AB samt forskning som sker på Medicon Village. Lars Hedbys föredrag kommer att handla om Idogens koncept och utvecklingsplan samt hur Medicon Villages nätverksmöjligheter stärker Idogens tillgång till kompetens. Kvällen avslutas med en frågestund.

Bolagspresentation av Idogen:

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 18:20-18:40

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

För mer information om seminariet:

www.iva.se/event/iva-syd-besoker-medicon-village/

Idogen AB utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att en liten andel av patientens dendritiska celler (en sort vita blodkroppar) tas ut, omprogrammeras och sedan ges tillbaka till patienten. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en principiell immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer info besök www.idogen.com.