Corfind intervjuar VD Anders Karlsson om pågående emission, hur kapitalet ska disponeras och vägen framåt för bolaget

I samband med att Idogen AB genomför en företrädesemission mellan den 2-16 mars har Corfind gjort en uppdaterad intervju med bolagets VD Anders Karlsson.

I intervjun berättar VD mer om fasen bolaget befinner sig i och vägen framåt mot kliniska studier. 

“Vi lämnade in en svensk patentansökan lämnades in i december 2019 och om allt går som det ska kan vi se fram emot marknadsexklusivitet under 20 år fram till 2040”, berättar Anders i intervjun.

Se hela videointervjun här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Bifogat dokument