Corfind intervjuar Idogens VD Anders Karlsson om 2019 och framtiden

Anders Karlsson summerar bolagets viktigaste händelser under 2019 och vad bolaget kommer att fokusera på under det kommande året.
Se hela videointervjun här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Bifogat dokument

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.