Cellterapiföretag genomför storaffär

TiGenix NV och Takeda Pharmaceutical Company Ltd kommunicerade på tisdagen den 5 juli 2016 att de genomfört ett avtal om kommersialisering av TiGenix NV:s cellterapiprodukt Cx601. Affären gäller licensiering utanför USA för komplikationer vid Crohns sjukdom och värderas till totalt 355 miljoner Euro och tvåsiffrig procentuell royalty på försäljning.

TiGenix NV är ett belgiskt cellterapibolag som utvecklat en produkt baserad på stamceller från fettvävnad. Produkten utvecklas nu för behandling av en komplikation av Crohns sjukdom. Indikationen är sällsynt och behandlingen har fått klassificering som särläkemedel. TiGenix NV får som del i affären en s.k. upfront-betalning om 25 miljoner Euro. Totalt bedöms affären potentiellt vara värd 355 miljoner Euro baserat på definierade milstolpar. Dessutom tillkommer tvåsiffrig procentuell royalty på nettoförsäljningen. Affären gäller inte kommersialisering på den amerikanska marknaden. Takeda Pharmaceutical Company Ltd kommer utöver ovanstående att investera 10 miljoner Euro i aktier i TiGenix NV inom en 12-månadersperiod.

”Avtalet mellan TiGenix NV och Takeda Pharmaceutical Company Ltd visar det ökade intresse som finns för området cellterapi och att storaffärer är möjliga, även när den amerikanska marknaden undantas”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För länkar till ursprungliga pressmeddelanden, se:

http://www.tigenix.com/en/pages/11/2016

http://www.takeda.com/news/2016/20160705_7483.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com