Idogens investerarträffar i april-maj 2018

Investor After Work i Göteborg, 16 april 

Tid: Måndagen den 16 april 2018, klockslag meddelas senare
Plats: Kungsportsavenyn 36, Göteborg
Arrangör: Redeye, för mer information samt anmälan, besök: https://www.redeye.se/events

 

Aktiespararna aktiekväll i Lund, 17 april

Tid: Tisdagen den 17 april 2018, klockslag meddelas senare
Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund
Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

 

Aktiespararna aktiedag i Stockholm, 2 maj

Tid: Onsdagen den 2 maj 2018, kl 11:45-12:15
Plats: Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm
Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

 

Aktiespararna aktiedag i Göteborg, 8 maj

Tid: Tisdagen den 8 maj 2018, kl. 13:20-13:50
Plats: Svenska Mässan: Lokal G4, Mässans Gata 24, Göteborg
Arrangör: Aktiespararna, för mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. Idogen förväntas starta den första kliniska prövningen i patienter med blödarsjuka under slutet av 2018. För mer information, besök https://www.idogen.com

Bifogat dokument

Idogens investerarträffar i januari-mars 2018

Under januari till mars 2018 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan.


Årsmöte och Aktieträff i Rättvik, 17 januari

Tid: Onsdagen den 17 januari 2018, kl 19:00-21:00

Plats: Kyrkvägen 2, Rättvik

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/arsmote-aktietraff_Rattvik


Aktiedagen i Lund, 30 januari

Tid: Tisdagen den 30 januari 2018, kl 14:30-15:00

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-30-januari


Biotech and Money World congress i London, 5-6 februari

Tid: Måndag-tisdag den 5-6 februari 2018, klockslag meddelas senare

Plats: 200 Aldersgate, St. Pauls, London

För mer information samt anmälan, besök: http://www.biotechandmoney.com/world-congress


Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm
, 21 februari

Tid: Onsdagen den 21 februari 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm

Arrangör: Financial Hearings, Börsveckan och Placera

För mer information samt anmälan, besök: https://financialhearings.com/


Aktiedagen i Stockholm, 5 mars

Tid: Tisdagen den 5 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se


Lifesciencedagen
i Göteborg, 7 mars

Tid: Torsdagen den 7 mars 2018, kl 11:45

Plats: Wallenberg Conference Centre, Medicinaregatan 20 A, på Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Arrangör: InWest corporate finance och Finwire

För mer information samt anmälan, besök: http://www.lifesciencedagen.se/


Aktiedagen i Jönköping, 13 mars

Tid: Tisdagen den 13 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Högskolan, Gjuterigatan 5, Högskoleområdet, Hus A, Jönköping

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se


Aktiekväll i Helsingborg, 26 mars

Tid: Måndagen den 26 mars 2018, klockslag meddelas senare

Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

Arrangör: Aktiespararna

För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Se nyhetsbrev

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Delårsrapport Januari-September 2017

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (0).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 068 KSEK (-2 238).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,23).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 131 KSEK (-8 344).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,96 SEK (-0,85).
 • Kassan uppgick till 47,9 MSEK vid periodens slut. Utöver detta finns beviljade bidrag om cirka 27 MSEK som kommer att utbetalas under de kommande tre åren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 •  Idogens nyemission registrerades i juli och tillförde Idogen netto 42,6 MSEK.
 •  I samband med den genomförda företrädesemissionen tecknade Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK och flaggade därmed upp sitt ägande i bolaget till 10,8 procent av rösterna och aktiekapitalet.
 •  Den oberoende analystjänsten SvD Börsplus publicerade en analys av Idogen den 17 augusti 2017 och BioStock har också under perioden (den 12 september 2017) publicerat en uppdatering av sin analys av Idogen.
 •  Idogen presenterade vid investerarträff hos Redeye i Stockholm 6 september, vid Investordagen i Köpenhamn den 19 september, Aktiedagen i Göteborg den 25 september och Aktiedagen i Malmö den 27 september.

VD har ordet

Idogen utvecklar en helt ny form av immunterapi som syftar till att skapa långvarig immunologisk tolerans för behandling av svårt sjuka patienter. Patienten får ett fåtal behandlingar som omprogrammerar immunsystemet. Effekten förväntas kvarstå under lång tid, i bästa fall flera år. Effekten och behandlingen påminner i vissa avseenden om en vaccinering men effekten är motsatt till klassiska vaccin. I stället för att aktivera immunsystemet mot ett givet antigen skapar vi tolerans för ett antigen. Genom att variera antigen har vi en teknologi som kan användas inom ett flertal områden där man vill uppnå immunologisk tolerans. Viktiga sjukdomsområden är förhindrandet av avstötning efter transplantation av organ, behandling av antikroppar mot biologiska läkemedel samt autoimmuna sjukdomar. Vår första behandling riktar sig till de patienter som har blödarsjuka (hemofili A) och har drabbats av immunreaktion mot den biologiska behandling som hjälper blodet att koagulera. Nyligen beslutade vi att parallellt med denna första produkt, även utveckla en immunterapi för att förhindra avstötning av organ vid njurtransplantation.

Under det tredje kvartalet i år registrerades vår företrädesemission som framgångsrikt genomförts under tidig sommar. I samband med emissionen stärkte vår störste ägare, HCN Group, sin position till över 10% av aktiekapitalet och rösterna. Emissionen tillsammans med det anslag vi fick från EU under våren har gjort att vi nu har en stark kassa. Med anslaget inräknat motsvarar det drygt 75 miljoner kronor. Det gör att vi kan driva båda våra utvecklingsprojekt inom hemofili A och njurtransplantation framåt med högsta hastighet.

I utvecklingsarbetet utgör färdigställandet av vår produktionsanläggning en viktig komponent. Vi kommer att producera vår terapi för de kommande kliniska studierna i egen regi. Vår behandling skiljer sig i många avseenden från traditionell läkemedelsutveckling. Behandlingen baseras på patientens egna immunceller som programmeras i en tillverkningsenhet till tolerogena celler specifika för ett givet antigen. Dessa celler ges sedan tillbaka till patienten för att uppnå antigenspecifik tolerans. Produktionen är av strategisk vikt för Idogen och i takt med att nya indikationer tillkommer ökar vikten av att vi har full kontroll på hela processen, den är dessutom kostnadsneutral i jämförelse med outsourcing. Samtidigt behåller vi den kompetens och kapacitet vi bygger upp för kommande kliniska studier.

Vi har bakom oss ett framgångsrikt år, både avseende finansiering och utvecklingen av vår behandlingsmetod. Det gör att vi ser med tillförsikt på den kommande resan mot kliniska studier. Vi väntar oss också inom kort ett godkännande från USA när det gäller ett av våra patent, vilket gör att vår patentportfölj blir ännu starkare. Avslutningsvis är vi som arbetar med Idogens vision entusiastiska inför framgångarna och möjligheten att kunna erbjuda en ny unik behandlingsmetod till patienter med stora medicinska behov.

Se delårsrapport

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Flaggningsmeddelande

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolagets största aktieägare, HCN Group AB, i samband med den genomförda företrädesemissionen har tecknat nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK, och därmed ökar sitt aktieinnehav i Idogen till 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet.

Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, har tecknat ytterligare aktier i bolaget i samband med företrädesemissionen och flaggar härmed upp sitt ägande i Bolaget. Före företrädesemissionen ägde HCN Group AB 1 204 208 aktier, motsvarande 9,85 procent av rösterna och aktiekapitalet i Idogen, och efter företrädesemissionens genomförande äger HCN Group AB 2 252 934 aktier, motsvarande 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet i Idogen AB efter företrädesemissionens genomförande.

Se pressmeddelande

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

Företrädesemissionen som genomfördes under juni 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med Idogens BTU (betald tecknad unit) är den 24 juli 2017 och stoppdagen är den 26 juli 2017. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 juli 2017.

Antal aktier uppgår till 20 778 472 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 1 454 493,04 SEK. Härutöver finns 8 555 883 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och 8 555 883 utestående teckningsoptioner av serie TO 3.

Första dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 31 juli 2017.

Villkor för TO2 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 18 maj 2018.

Villkor för TO3 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari – 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 19 mars – 1 april 2019.

Se pressmeddelande

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Emissionen genomförd ‒ Idogen tillförs 42,5 MSEK

Den 12 juni 2017 avslutades teckningstiden i Idogen ABs (”Idogen” eller ”Bolaget”) emission av units. Emissionen tecknades till 80 % och tillför Idogen netto 51,3 MSEK och cirka 42,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Målet med finansieringen inklusive teckningsoptioner samt forskningsbidrag på drygt 27 MSEK från EU är att kunna presentera data från två kliniska fas I/II-studier.

”Jag vill rikta ett stort tack till alla befintliga aktieägare som visat förtroende för vårt arbete och tecknat i emissionen. Det stora intresset från nya aktieägare som vill vara med och skapa världens första tolerogena vaccin för behandling av svårt sjuka patienter gläder oss mycket. Med detta kapitaltillskott i hamn, en befintlig kassa på cirka 10 MSEK samt forskningsbidraget på drygt 27 MSEK som vi beviljats från EU i stark konkurrens, kommer vi att kunna driva utvecklingsarbetet med högsta fart mot vår första kliniska studie i hemofili A som planeras starta under nästa år.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Antal aktier och aktiekapital

Emissionen tecknades till 51,3 MSEK vilket innebär att 8 555 883 aktier, 8 555 883 teckningsoptioner av serie TO 2 och 8 555 883 teckningsoptioner av serie TO3 emitteras. Teckningsgraden blev
50,6 procent, fördelat på 42,6 procent av emissionen med stöd av uniträtter (inklusive teckningsförbindelser), motsvarande 27,3 MSEK, och 8,1 procent av emissionen tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande 5,2 MSEK. Därutöver tecknades 29,4 procent av emissionen av garanter enligt ingångna garantiavtal, motsvarande 18,8 MSEK.

Tilldelningsbeslut har fattats av styrelsen och avräkningsnotor utan företrädesrätt planeras sändas ut idag den 16 juni 2017, med likviddag den 22 juni 2017.

När Idogens emission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 20 778 472 stycken. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 1 454 493,81 SEK. Härutöver finns 8 555 883 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och 8 555 883 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i prospektet.

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske i mitten av juli 2017.

Handel med TO2 och TO3: Teckningsoptionerna TO2 och TO3 kommer noteras och handlas på AktieTorget efter registrering av emissionen.

Villkor för TO2 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 18 maj 2018.

Villkor för TO3 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 25 februari ‒ 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 19 mars ‒ 1 april 2019.

Rådgivare

Redeye AB var finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB var legal rådgivare i samband med emissionen.

Pressmeddelande

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar:

Sista dag för teckning den 12 juni 2017

Måndagen den 12 juni 2017 är sista dag för teckning av units i Idogen AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med uniträtter är den 8 juni 2017. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller mäklare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

För varje aktie du ägde den 22 maj 2017 har du tilldelats en (1) uniträtt. Åtta uniträtter ger dig rätt att teckna en unit. En unit består av sju (7) aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. För varje unit du tecknar betalar du 42 kr, dvs 6 kr per aktie. Teckningsoptionerna erhålls utan extra kostnad. Teckning av units sker fram till och med den 12 juni 2017.

Så här tecknar du

Aktieägare vars innehav av aktier i Idogen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare tecknar och betalar i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat Fondkommission. Anmälningssedeln kan laddas ned från Idogens hemsida (www.idogen.com) samt från Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se).

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtt, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter. 

Prospekt, emissionsfolder och anmälningssedel

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om tecknings- och garantiåtaganden finns tillgängligt i Bolagets prospekt. Prospekt, emissionsfolder och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets (www.idogen.com), på AktieTorgets (www.aktietorget.se) och på Redeye AB:s respektive hemsidor (http://beta.redeye.se/transaction/idogen).

För ytterligare information om hur du tecknar dig, vänligen kontakta: 

Aqurat Fondkommission AB

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta: 

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com 

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Idogens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

BioStock publicerar analys av Idogen

Biostock har idag, den 2 juni 2017, publicerat en analys av Idogen. Analysen finns nu tillgänglig på BioStocks, Idogens och Redeyes respektive hemsidor (www.biostock.se, www.idogen.com, http://beta.redeye.se/transaction/idogen). Biostock har på uppdrag av Idogen analyserat bolagets projektportfölj och kommer att fortsätta följa bolaget under ett års tid.

Utdrag från Biostocks analys:

“För att ge en uppfattning om hur Idogen värderingsmässigt står sig i en internationell jämförelse har BioStock analyserat storleken på genomförda affärer i sektorn och några relevanta branschaktörers bolagsvärden. Slående är att många av de genomförda licensaffärerna i sektorn kännetecknas av förskottsbetalningar som i sig överstiger Idogens nuvarande marknadsvärde. En intressant iakttagelse är också att ett annat cellterapibolag, med två prekliniska projekt i pipeline, värderas ungefär dubbelt så högt som Idogens nuvarande marknadsvärde. Detta kan ge en spekulativ indikation om en möjlig framtida värdering av Idogen när bolaget har etablerat sin utveckling inom njurtransplantation. Internationellt hör cell- och genbaserade terapier till de områden där investeringsintresset är som störst, och BioStock anser att det bara är en tidsfråga tills denna trend når även de skandinaviska investerarna.”

Läs hela rapporten här: http://www.biostock.se/2017/06/biostock-analys-idogen/

Se nyhet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Tolerogent vaccin vid njurtransplantation nästa terapiområde för Idogen

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget beslutat att organtransplantation blir nästa terapiområde. Bolaget har antagit en offensiv utvecklingsstrategi där tolerogent vaccin i samband med njurtransplantation kommer att utvecklas parallellt med det första tolerogena vaccinet för behandling av hämmande antikroppar mot faktor VIII vid blödarsjuka (hemofili A). Utvecklingsarbetet med tolerogent vaccin för njurtransplantation påbörjas nu med avsikt att initiera den första kliniska studien 2019.

Vid transplantation behandlas patienterna idag ofta livslångt med läkemedel som kraftigt trycker ner immunförsvaret, vilket har negativa konsekvenser i form av ökad risk för allvarliga infektioner och cancer. Idogen ser en möjlighet att med sin behandlingsmetod förbättra transplantatöverlevnad och minska behovet av immunhämmande läkemedel. Bolagets andra terapiområde blir därför ett tolerogent vaccin för att förhindra avstötning av organ vid transplantation, primärt njurtransplantation. Utvecklingsarbetet drivs med avsikt att under 2019 inleda en fas I/IIa-studie inom njurtransplantation.

Baserat på de tre viktiga framsteg vi uppnått under senaste året med framgångsrikt proof-of-concept i modell av hemofili, resultat som visar att vi kan påverka delar av ett mänskligt immunsystem i provrörsförsök samt vår påbörjade överföring av metoden till en GMP-anpassad process så har vi stark tilltro till vår teknologi. Vi har därför beslutat om ett mer offensivt utvecklingsprogram med parallell utveckling av tolerogena vaccin inom två olika viktiga terapiområden med behov av förnyad behandlingsregim.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

Idogen utvecklar en behandlingsteknologi som kan användas vid ett stort antal sjukdomar och tillstånd inom områdena läkemedelsantikroppar mot biologiska läkemedel, autoimmuna sjukdomar och mot avstötning efter transplantation. Samma metod som nu utvecklas för hemofili A kan användas i ytterligare terapiområden med endast mindre justering av teknologin.

Njurtransplantation

Njurtransplantation är den vanligaste typen av organtransplantation och globalt genomförs knappt 80 000 njurtransplantationer varje år, varav ca 20 000 i Europa[1]. Den största och allvarligaste komplikationen är om mottagarens immunförsvar attackerar, förstör och stöter bort det donerade organet. För att förhindra detta behandlas de transplanterade patienterna, med få undantag, livet ut med en kombination av läkemedel som hämmar immunförsvaret. Trots att andelen patienter som får behålla en fungerande transplanterad njure det första året har ökat under de senaste årtiondena, har det inte skett någon förbättring av långtidsöverlevnaden av transplantat[2]. Den immunhämmande behandlingen för även med sig risk att drabbas av allvarliga infektioner och cancer. Transplantation är således ett terapiområde med ett stort medicinskt behov. Idogens tolerogena vaccin kan ge möjlighet att minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden.

Idogens första indikation – antikroppar vid hemofili A

Idogens första tolerogena vaccin avser att behandla patienter med hemofili A (blödarsjuka) som utvecklat hämmande antikroppar mot ordinarie behandling med faktor VIII och därmed står utan effektiva behandlingsalternativ. Hemofili A är en ovanlig sjukdom och Idogen erhöll i januari 2017 särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandlingen i Europa – ett viktigt värdehöjande steg för bolaget då särläkemedelsprojekt har visat sig ha betydligt högre lyckandefrekvens i kliniska studier. Särläkemedelsstatus från EMA innebär också en rad ytterligare fördelar, såsom mindre omfattande kliniska studier, stöd från myndigheter under utvecklingen och tio års marknadsexklusivitet efter lansering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017.

Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling

Inför årsstämman den 17 maj 2017 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag till ny styrelse. Till styrelseordförande föreslås omval av Agneta Edberg och även omval av styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom. Styrelseledamöterna Cecilia Hollerup och Mikael Ørum har avböjt omval och som nya styrelseledamöter föreslås Christina Herder och Karin Hoogendoorn.

Valberedningen, som representerar Idogens största ägare, föreslår att styrelsen till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att arvode skall utgå med 300.000kr per år till styrelseordförande och med vardera 150.000kr per år till ordinarie styrelseledamöter.

”Idogen går nu in i en ny fas och valberedningen har lagt stor vikt på att nominera en styrelse vars kompetens är anpassad för nästa steg i bolagets utveckling, som leder fram till att bolaget kan skapa nya behandlingar för utsatta patientgrupper. Bolagets större ägare har valt att träda åt sidan för att styrelsens kompetens ska kunna stärkas inom produktion av cellterapi och senare faser av läkemedelsutveckling.” kommenterar valberedningens ordförande Håkan Hollerup.

Christina Herder har över 20 års erfarenhet från utveckling av läkemedel i tidig fas samt affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag inkluderar flertalet seniora roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. De tre senaste åren har Christina varit VD på Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Karin Hoogendoorn har betydande erfarenhet av läkemedelstillverkning av cellbaserade behandlingar och det speciella regelverk som gäller för dessa och andra avancerade behandlingar (ATMP). Hon har tidigare uppdrag som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC cell& gene therapy products på Novartis AG, Basel, Schweiz och Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV, Leiden, Nederländerna samt är Head of CMC på Immunicum AB (publ). Karin Hoogendoorn har en Pharm.D-utbildning från Utrecht University, Nederländerna.

Av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna är Agneta Edberg, Ulf Blom, Christina Herder och Karin Hoogendoorn oberoende till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget. Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 17 maj 2017 kl. 15.00 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Valberedningen inför årsstämman har bestått av Håkan Hollerup (ordförande), representerande HCN Group AB, Mikael Ørum, representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com