Breddar portföljen och ansöker om patentskydd för produktuppföljare

Idogen har identifierat fyra substanser som i likhet med bolagets första substans, zebularin, har förmåga att öka uttrycket av enzymet IDO1. Fynden breddar Idogens portfölj, skapar potential att anpassa behandlingen för olika sjukdomar och stärker möjligheterna till framtida utlicensieringar. Idogen skickar nu in patentansökningar avseende användningen av de identifierade substanserna.

”Jag ser det som mycket positivt att vi har identifierat ytterligare substanser med kapacitet att öka uttrycket av IDO1 i humana celler. Dessa substanser breddar vår portfölj och stärker våra möjligheter till framtida utlicensieringar. Dessutom kommer godkända patent att ytterligare skydda vår metod från andra aktörer som vill försöka kopiera vår behandlingsmetod ”, säger Lars Hedbys, VD för Idogen AB.

Idogens forskargrupp har tidigare visat att zebularin ökar uttrycket av IDO1 i den humana cellinjen THP-1. Enzymet IDO1 är av central betydelse för dendritiska cellers möjlighet att skapa immunologisk tolerans, det vill säga att få immunförsvaret att tolerera ett specifikt antigen och därmed betrakta det som kroppseget. Bolaget har i uppföljande experiment analyserat ett antal substanser med delvis annorlunda verkningsmekanismer än zebularin. Försöken startades främst för att bredda Idogens projektportfölj med nya läkemedelskandidater, men även med avsikt att förhindra andra aktörer från att kopiera Idogens behandlingsmetod. De fyra nya substanser som Idogen identifierat och nu ansöker patentskydd för avseende användningen, ökar alla uttrycket av IDO1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com