BioStock publicerar uppdaterad analys av Idogen

REGULATORISK

Utdrag från Biostocks analys:

Idogens nuvarande börsvärde runt 100 miljoner kronor kan ses som konservativt givet att bolaget har tagit in 42,5 miljoner kronor i en nyemission, att bolaget var den enda mottagaren av bidraget på 27,6 miljoner kronor från Horizon 2020, samt att Idogen även är en av mottagarna av de 48 MSEK i Vinnovas investering. Allt detta utöver bolagets redan befintliga likvida medel.”

Läs hela analysuppdateringen här: https://www.biostock.se/2017/09/analysuppdatering-idogen-avancerar-med-starkta-finanser-och-aggressiv-utvecklingsplan/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök https://www.idogen.com.

Bifogat dokument