BioStock publicerar analys av Idogen

Biostock har idag, den 2 juni 2017, publicerat en analys av Idogen. Analysen finns nu tillgänglig på BioStocks, Idogens och Redeyes respektive hemsidor (www.biostock.se, www.idogen.com, http://beta.redeye.se/transaction/idogen). Biostock har på uppdrag av Idogen analyserat bolagets projektportfölj och kommer att fortsätta följa bolaget under ett års tid.

Utdrag från Biostocks analys:

“För att ge en uppfattning om hur Idogen värderingsmässigt står sig i en internationell jämförelse har BioStock analyserat storleken på genomförda affärer i sektorn och några relevanta branschaktörers bolagsvärden. Slående är att många av de genomförda licensaffärerna i sektorn kännetecknas av förskottsbetalningar som i sig överstiger Idogens nuvarande marknadsvärde. En intressant iakttagelse är också att ett annat cellterapibolag, med två prekliniska projekt i pipeline, värderas ungefär dubbelt så högt som Idogens nuvarande marknadsvärde. Detta kan ge en spekulativ indikation om en möjlig framtida värdering av Idogen när bolaget har etablerat sin utveckling inom njurtransplantation. Internationellt hör cell- och genbaserade terapier till de områden där investeringsintresset är som störst, och BioStock anser att det bara är en tidsfråga tills denna trend når även de skandinaviska investerarna.”

Läs hela rapporten här: http://www.biostock.se/2017/06/biostock-analys-idogen/

Se nyhet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar: