Biostock intervjuar Idogens VD Anders Karlsson om kvartalsrapport Q4 samt företrädesemissionen

Anders Karlsson kommenterar Idogen kvartalsrapport för Q4 samt pressmeddelande om att Idogen beslutat om företrädesemission om totalt 29 MSEK.

Se hela videointervjun här                                                                                                                                                           

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Bifogat dokument