Biostock intervjuar Idogens VD Anders Karlsson om kvartalsrapport Q4 samt företrädesemissionen

Anders Karlsson kommenterar Idogen kvartalsrapport för Q4 samt pressmeddelande om att Idogen beslutat om företrädesemission om totalt 29 MSEK.

Se hela videointervjun här                                                                                                                                                           

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Bifogat dokument

Idogen AB   |   Medicon Village   |   Scheelevägen 2   |   223 81 Lund   |  Sweden   |  E-post: info at idogen dot com

Detta projekt har beviljats anslag från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.