BioStock-intervju med Professor Jolanda de Vries, Radboud University Medical Center

Idogen AB (”Idogen”) signerade i slutet av 2019 ett samarbetsavtal med Radboud University Medical Center i Nijmegen, Nederländerna. Avtalet gäller produktion av Idogens tolerogena cellterapi och är ytterligare ett viktigt steg på vägen till kliniska studier på svårt blödarsjuka patienter. I intervjun berättar Jolanda de Vries, chef för den enhet skall genomföra tillverkningen av Idogens cellterapi, om processen och varför hon tycker att Idogens projekt är så spännande.

Läs hela intervjun här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Bifogat dokument