Biostock-artikeln ”Spännande 2020 väntar för Idogen” nu publicerad på hemsidan

På uppdrag av Idogen AB följs bolaget av Biostock som igår publicerade en summering av Idogens viktigaste händelser under 2019. Artikeln är nu publicerad på dogens hemsidan.
 

”Om det första halvåret 2019 blev en turbulent period för Idogen, så tog man igen detta med besked under det andra. Då hade Idogen lyckats etablera en ny metod och utvecklingsarbetet kunde ta fart med nytt fokus under ledning av Anders Karlsson som ny vd. Sedan dess har bolaget fortsatt sitt prekliniska forskningsarbete, förbättrat produktionsprocesser och färdigställt patentansökningar med sikte på att inleda fas I för IDO 8 om cirka ett år”
 

Läs hela artikeln här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                           
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Bifogat dokument