Inlägg av admin_idogen

Idogens investerarträffar i januari-mars 2018

ti, jan 16, 2018 09:38 CET Under januari till mars 2018 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan. Årsmöte och Aktieträff i Rättvik, 17 januari Tid: Onsdagen den 17 januari 2018, kl 19:00-21:00 Plats: Kyrkvägen […]

Delårsrapport Januari-September 2017

to, okt 26, 2017 08:25 CET TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2017)  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (0).  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 068 KSEK (-2 238).  Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,23). FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER 2017) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53). Resultatet efter finansiella […]

Flaggningsmeddelande

ti, jul 18, 2017 16:49 CET Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolagets största aktieägare, HCN Group AB, i samband med den genomförda företrädesemissionen har tecknat nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK, och därmed ökar sitt aktieinnehav i Idogen till 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet. Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, har […]

Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

ti, jul 18, 2017 16:31 CET Företrädesemissionen som genomfördes under juni 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Idogens BTU (betald tecknad unit) är den 24 juli 2017 och stoppdagen är den 26 juli 2017. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 juli 2017. Antal aktier […]

Emissionen genomförd ‒ Idogen tillförs 42,5 MSEK

fr, jun 16, 2017 09:03 CET Den 12 juni 2017 avslutades teckningstiden i Idogen ABs (”Idogen” eller ”Bolaget”) emission av units. Emissionen tecknades till 80 % och tillför Idogen netto 51,3 MSEK och cirka 42,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Målet med finansieringen inklusive teckningsoptioner samt forskningsbidrag på drygt 27 MSEK från EU är att […]

Sista dag för teckning den 12 juni 2017

må, jun 05, 2017 08:47 CET Måndagen den 12 juni 2017 är sista dag för teckning av units i Idogen AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med uniträtter är den 8 juni 2017. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller mäklare […]

BioStock publicerar analys av Idogen

fr, jun 02, 2017 17:34 CET Biostock har idag, den 2 juni 2017, publicerat en analys av Idogen. Analysen finns nu tillgänglig på BioStocks, Idogens och Redeyes respektive hemsidor (www.biostock.se, www.idogen.com, http://beta.redeye.se/transaction/idogen). Biostock har på uppdrag av Idogen analyserat bolagets projektportfölj och kommer att fortsätta följa bolaget under ett års tid. Utdrag från Biostocks analys: […]

Tolerogent vaccin vid njurtransplantation nästa terapiområde för Idogen

to, maj 11, 2017 08:15 CET Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget beslutat att organtransplantation blir nästa terapiområde. Bolaget har antagit en offensiv utvecklingsstrategi där tolerogent vaccin i samband med njurtransplantation kommer att utvecklas parallellt med det första tolerogena vaccinet för behandling av hämmande antikroppar mot faktor VIII vid blödarsjuka (hemofili A). Utvecklingsarbetet med […]

Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling

må, maj 08, 2017 08:30 CET Inför årsstämman den 17 maj 2017 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag till ny styrelse. Till styrelseordförande föreslås omval av Agneta Edberg och även omval av styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom. Styrelseledamöterna Cecilia Hollerup och Mikael Ørum har avböjt omval och som nya styrelseledamöter […]