Årsstämma 2019

Årsstämma i Idogen AB (publ) hålls tisdagen den 25 juni 2019 kl 15:00 i Gamla Gästmatsalen, Medicon Village, Lund

Alla relaterade dokument finns tillgängliga nedan: