Ägare

De tio största delägarna per 31 december 2018

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
SEB Life International 5 795 349 11,95%
Danica pension AB 5 714 285 11,78%
HCN Group AB 2 197 904 4,53%
Jens Miöen 2 014 497 4,15%
Avanza pension AB 1 317 399 2,72%
Kronolund AB 1 142 857 2,36%
Formue A/S 965 891 1,99%
Leif G. Salford inkl bolag 783 010 1,61%
Gryningskust AB 772 713 1,59%
Ventac Holding Cyprus Ltd 759 527 1,57%
Totalt, 10 största delägarna 21 463 432 44,26%
Summa, övriga 27 028 101 55,74%
Totalt antal aktier 48 491 533 100%