Ägare

De tio största delägarna per 30 juni 2019

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Avanza pension AB 3 846 690 7,93%
John Fällström 3 547 277 7,32%
Kronolund AB 1 142 857 2,36%
Andreas Johansson 1 018 088 2,10%
Leif G. Salford inkl bolag 783 010 1,61%
Ventac Holding Cyprus Ltd 759 527 1,57%
Hans Olov Sjögren 680 190 1,40%
Nils Berntsson 650 000 1,34%
HCN Group AB 626 337 1,29%
Per Eliasson 586 499 1,21%
Totalt, 10 största delägarna 13 640 475 28,13%
Summa, övriga 34 851 058 71,87%
Totalt antal aktier 48 491 533 100%