Ägare

De tio största delägarna per 30 september 2019

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Avanza pension AB 3 459 370 7,13%
John Fällström 2 380 731 4,91%
Kronolund AB 1 000 000 2,06%
Andreas Johansson 939 329 1,94%
Leif G. Salford inkl bolag 783 010 1,61%
Hans Olov Sjögren 680 190 1,40%
HCN Group AB 620 678 1,28%
UBS 615 732 1,27%
Nordnet pension 586 699 1,21%
Per Eliasson 586 499 1,21%
Totalt, 10 största delägarna 11 652 238 24,03%
Summa, övriga 36 839 295 75,97%
Totalt antal aktier 48 491 533 100%