Ägare

De tio största delägarna per 31 mars 2019

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)
Danica pension AB 5 714 285 11,78%
Avanza pension AB 2 993 026 6,17%
Kronolund AB 1 142 857 2,36%
Mikael Lönn 948 433 1,96%
Leif G. Salford inkl bolag 783 010 1,61%
Gryningskust AB 772 713 1,59%
Ventac Holding Cyprus Ltd 759 527 1,57%
HCN Group AB 758 853 1,56%
Nils Berntsson 750 000 1,55%
Nordnet pension 691 478 1,43%
Totalt, 10 största delägarna 14 622 704 30,16%
Summa, övriga 33 868 829 69,84%
Totalt antal aktier 48 491 533 100%