När immunsystemet blivit din fiende

En unik behandlingsmetod för att inducera immunologisk tolerans

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Link to: Idogens teknologiLink to: Teckningsoption TO4Link to: Kommande evenemangLink to: Presentationer och intervjuer

Idogens teknologi möjliggör utveckling av tolerogen cellterapi inom ett flertal områden.

Läs mer om våra tre terapiområden:

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi

Skräddarsydd för varje patient

NYHETER

PRENUMERERA

Vilken information önskar du prenumerera på?
Vilken information önskar du prenumerera på?

TWITTER

Idogen fortsätter optimera sin produktionsmetod inför starten av patientstudien med IDO 8.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: https://lnkd.in/e_J4ADZF

Idogen continues to optimize its production method prior to the start of the patient study with IDO 8.

Read the full press release here: https://lnkd.in/e_J4ADZF

Load More...