Idogen rekryterar Chief Medical Officer

fr, mar 31, 2017 08:30 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Dr Steven Glazer till posten som Chief Medical Officer (CMO) med tillträde den 1 april 2017. Rekryteringen innebär en betydelsefull förstärkning av organisationen inför kommande kliniska studier inom inledningsvis hemofili A (blödarsjuka). Steven Glazer kommer närmast från rollen som CMO på Hansa Medical AB, noterat på Nasdaq Stockholm.

Steven Glazer har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom klinisk utveckling av läkemedel. Hans tidigare uppdrag inkluderar Senior Vice President Development på Bioinvent AB, Vice President Development på Zealand Pharma och Medical Director på Novo Nordisk. Han har betydande industriella erfarenheter från flera terapiområden av betydelse för Idogen, inkluderande hemofili, hematologi, transplantation och diabetes. Steven har en medicine doktorsexamen från Köpenhamns universitet och är specialiserad inom invärtesmedicin.

Jag ser fram emot att arbeta med Idogen och hemofili igen – en patientgrupp som jag tidigare arbetat mycket med. Idogen har en intressant teknologi som kan förändra nuvarande behandlingssätt av medicinskt mycket utsatta patienter och jag tror mina tidigare erfarenheter kan bli nyttiga”, kommenterar Steven Glazer.

”Rekryteringen av Steven Glazer som Chief Medical Officer innebär en väsentlig förstärkning av Idogens kompetens och är mycket väl i linje med sikte på våra kommande kliniska studier. Stevens omfattande erfarenhet från utveckling av nya behandlingar inom hemofili blir en stor tillgång för oss”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017.

Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt kommer att godkänna en patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för vaccinteknologin. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Japan och har fått förhandsbesked från USA om beslut att godkänna patentansökan.

Europeiska patentverket utfärdade i januari 2017 ett ”Notice of intention to grant” och har nu meddelat att man formellt kommer att godkänna Idogens patentansökan avseende inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ. Patentet, med patentnummer EP2654758, tillhör Idogens andra patentfamilj och skyddar Idogens teknologi till och med år 2031 i Europa. Patentet blir nu officiellt och kommer att valideras i strategiskt viktiga länder för Idogen i Europa. Bolaget har sedan tidigare ett beviljat patent i denna patentfamilj för Japan och har erhållit ”Notice of Allowance” i USA. En relaterad patentansökan är under handläggning i Kanada.

Idogens första patentfamilj täcker ytterligare aspekter av att använda zebularin för behandling av autoimmuna sjukdomar och bortstötning av transplanterade organ, vilket tillsammans med den andra patentfamiljen skapar ett bredare skydd för bolagets produkt mot potentiella konkurrenter. Den första patentfamiljen är tidigare godkänd i Europa och under handläggning i USA.

”Det beviljade patentet i Europa är ett betydelsefullt godkännande. Idogen utvecklar tolerogena vacciner med stor medicinsk och kommersiell potential och vi har nu säkrat patentskydd för dessa metoder på två viktiga marknader – Europa och Japan. Vi har även ett förhandsbesked från USA om beslut att godkänna denna patentansökan.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017.

Idogen stärker sin position i USA – viktig patentansökan får Notice of allowance

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att de avser att bevilja Idogens patentansökan. I januari 2017 beviljades bolagets tolerogena vaccinteknologi patent i Japan och en relaterad ansökan godkändes för beviljande i Europa. Patentet i USA kommer att ge Idogens vaccinteknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad och stärker bolagets patentportfölj markant.

Amerikanska patentverket (USPTO) har meddelat att de avser bevilja Idogens patentansökan med ansökningsnummer 14/553,098. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och avser inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar eller bortstötning av transplanterade organ. Patentets giltighetstid sträcker sig till december 2031, men kan komma att bli något längre om justering görs för försening i handläggningen hos patentverket.

Relaterade ansökningar har beviljats i Japan och fått ”Notice of Intention to Grant” i Europa i januari 2017. Ytterligare en relaterad ansökan är under handläggning i Kanada. Det godkända patentet kommer att komplettera det japanska patentet i denna familj och ett tidigare europeiskt patent i Idogens första patentfamilj som godkändes i december 2013.

”Patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena vaccin-plattform i USA. Det är en betydande marknad som står för 40% av den globala läkemedelsmarknaden och är viktig för innovativa behandlingar såsom vår. Beslutet att det amerikanska patentverket avser att bevilja vårt patent är mycket glädjande”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017.