Idogens investerarträffar i januari-februari 2017

Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget på flera investerarträffar under januari-februari 2017. Idogen kommer att medverka på Aktiedagen i Lund den 31 januari 2017 som arrangeras av Aktiespararna och är en mötesplats för investerare och noterade bolag. Idogen kommer även att delta på ProHearings i Stockholm den 17 februari 2017 och Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm den 22 februari 2017. För mer information om träffarna, se nedan.

Bolagspresentation av Idogen på Aktiedagen i Lund

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Tisdagen den 31 januari 2017, kl. 13:00-13:30

Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Eventet är kostnadsfritt, dock krävs anmälan. För mer information om Aktiedagen samt anmälan till eventet, besök http://www.aktiespararna.se/aktiedagen-lund.

Aktiedagen i Lund kommer även att sändas live via www.aktiespararna.se/live för den som inte kan närvara vid eventet.

Bolagspresentation av Idogen på ProHearings i Stockholm

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Fredagen den 17 februari 2017, Förmiddag. Närmare tidpunkt kommer att kommuniceras via www.prohearings.com

Plats: Engelbrektsplan 1, Stureplan, Stockholm

För mer information om ProHearings, besök www.prohearings.com.

Bolagspresentation av Idogen på Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Onsdagen den 22 februari 2017, Förmiddag. Närmare tidpunkt kommer att kommuniceras via www.financialhearings.com/event/9634

Plats: Operaterassen, Stockholm

För mer information om Börsveckans Småbolagsdag, besök www.financialhearings.com/event/9634.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen AB

Ventac Holdings (Cyprus) Ltd. (”Ventac Holdings”), en av Idogen AB:s (”Idogen”) största ägare, har över marknaden avyttrat 100 000 aktier i Idogen. Ventac Holdings aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 807 620 aktier, innebärande ett fortsatt innehav om cirka 6,6 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Försäljningen av aktier har skett i syfte att frigöra kapital för att investera i nya projekt.

Ventac Holdings är ett holdingbolag som förvaltar aktier i företag som är kopplade till Ventac Partners. Ventac Partners, som är en av Idogens grundare, är ett globalt partnernätverk med expertis och erfarenhet inom bioteknik, läkemedel och medicinteknik. Ventac Partners affärsmodell är att starta och utveckla life science-företag med hög kommersiell potential. För mer information om Ventac Partners, se www.ventac-partners.com/.

”Ventac Holdings har i linje med sin affärsmodell avyttrat en del av sitt ägande i Idogen för att kunna investera i nya projekt. Vi kommer fortsatt att vara fullt engagerade i Idogen och har oförändrad stark tro på Idogens verksamhet och framtida potential”, kommenterar Mikael Örum, företrädare för Ventac Holdings, tillika styrelsemedlem i Idogen. ”Vi ser i dagsläget inget behov av ytterligare försäljning av aktier.”

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Formellt beviljad särläkemedelsansökan i Europa för Idogen

I december 2016 fattade den Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel (Committee for Orphan medicinal products, COMP) ett positivt beslut avseende Idogens ansökan om särläkemedelsstatus i Europa. Därmed rekommenderade COMP den europeiska kommissionen att bevilja Idogen en särläkemedelsstatus. Europeiska kommissionen har nu formellt godkänt Idogens ansökan om särläkemedelsstatus i Europa för behandling av patienter med blödarsjuka.

”Att vi nu erhållit formell särläkemedelsstatus i Europa för vår första produkt är givetvis oerhört glädjande och betyder mycket för oss. Det innebär att vi nu får kostnadsfri rådgivning med Europeiska läkemedelsmyndigheten och marknadsexklusivitet för produkten i tio år efter godkännande, vilket är oerhört värdefullt för vår första produkt!”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017. 

Bifogat dokument

Europeiska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan

EPO har meddelat att de avser bevilja Idogens patentansökan med ansökningsnummer 11850142.8. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och avser inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar eller bortstötning av transplanterade organ. En relaterad ansökan fick i december 2016 ”Notice of Allowance” i Japan och andra ansökningar är under handläggning i Kanada, USA och internationellt. Det godkända patentet kommer att komplettera ett tidigare europeiskt patent i Idogens första patentfamilj som godkändes i december 2013. Formellt godkännande av detta andra patent beräknas att erhållas från EPO inom två till tre månader efter att Idogen slutfört rutinmässiga formaliteter under kommande veckor.

”Patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena vaccin-plattform på den europeiska marknaden – en betydande marknad för oss. Beslutet från det europeiska patentverket att de avser att bevilja patentet är mycket glädjande”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017. 

Bifogat dokument