Idogen inleder samarbete med University of Oxford

Idogen AB (“Idogen”) har inlett ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid Kennedy Institute of Rheumatology vid University of Oxford. Samarbetet ska i en forskningsmodell av reumatoid artrit undersöka behandlingseffekten av de uppföljare till zebularin som Idogen identifierat och patentsökt under våren 2016.

  

Idogen meddelade i april 2016 att fyra nya substanser vilka ökar uttrycket av IDO1 identifierats och patentsökts. Dessa har delvis annorlunda verkningsmekanismer än zebularin. Idogen inleder nu ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid University of Oxford för att undersöka dessa nya substansers effekt i en preklinisk modell av reumatoid artrit.

Richard Williams, som ingår i Idogens vetenskapliga råd, bedriver framstående grundforskning med enzymet IDO1 och reumatoid artrit. Kennedy Institute är en erkänd institution inom reumatoid artrit-forskning och resultat därifrån har bland annat lett till en av de viktigaste läkemedelsbehandlingarna mot reumatoid artrit. Richard Williams har tidigare genomfört den framgångsrika studie som visade långvarig effekt av zebularin-behandling i en preklinisk modell av reumatoid artrit. Idogens egna forskare har tidigare visat att zebularin ökar uttrycket av IDO1 i den humana cellinjen THP-1. Enzymet IDO1 är av central betydelse för dendritiska cellers möjlighet att skapa immunologisk tolerans, det vill säga att få immunförsvaret att tolerera ett specifikt antigen och därmed betrakta det som kroppseget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat

Idogen AB (”Idogen”) startade under hösten 2015 en preklinisk ”proof-of-concept”-studie av bolagets cellterapi i modell av hemofili A (blödarsjuka). Resultaten från studien visar att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa betyder det att tolerogent vaccin kan ge ett skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar vid upprepad behandling med faktor VIII hos patienter med hemofili A.

”Proof-of-concept”-studien inleddes efter ett rådgivande möte med EMA inför en planerad ansökan om särläkemedelsstatus. Hemofilimodellen som använts bygger på immunisering med human koagulationsfaktor VIII i råtta och efterföljande behandling med kroppsegna zebularin-behandlade dendritiska celler. Resultaten visar att Idogens behandling med tolerogena dendritiska celler har åstadkommit en statistiskt säkerställd skillnad i uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar jämfört med kontrollgruppen. Behandlingen har en långvarig effekt och en fördröjning till etablering ‒ i linje med befintlig metod för att åstadkomma tolerans i de hemofilipatienter som har utvecklat hämmande antikroppar. Om metoden kan överföras till människa innebär det att behandling med tolerogent vaccin ger skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos blödarsjuka patienter. Dessa positiva ”proof-of-concept”-data kommer att ingå i den ansökan om särläkemedelsstatus som bolaget planerar att lämna in senare under året.

”Det är med glädje vi kan rapportera resultaten av vår ”proof-of-concept”-studie och konstatera att Idogens tolerogena vaccin ser ut att minska uppkomsten av hämmande faktor VIII-antikroppar i djurmodell av hemofili A, vilket är en stor framgång för oss. Intressant är speciellt att effekten kvarstår lång tid efter behandling”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com