Intervju med Agneta Edberg, ny styrelseordförande i Idogen

För Idogens nya styrelseordförande Agneta Edberg är långsiktigt säkrad finansiering, ett kompetent och drivande team, samt en engagerad styrelse viktiga framgångsfaktorer. Agneta kännetecknas av stort personligt engagemang och motivation att skapa nytta för såväl utsatta patienter som bolagets ägare. Här berättar hon mer om sina drivkrafter, hur hon ser på Idogen och cellterapi som ett nytt framtidsområde.

Hur ser du på ditt uppdrag i Idogen?

– I ett styrelseuppdrag är det viktigt att knyta ihop bolaget där det befinner sig just nu med en utvecklingsstrategi som sträcker sig ett par år framåt för att nå de framgångar som ägare och investerare förväntar sig. Jag vill driva bolaget så effektivt som möjligt i enlighet med den fastlagda strategin. För mig är det centralt att säkra den finansiering som behövs för att undersöka Idogens teknologi fullt ut, så att vi skapar utrymme för att testa de idéer och prekliniska data som kan vara framgångsrika i det långa loppet.

Idogen har en engagerad styrelse som är aktiv även mellan våra styrelsemöten och det gillar jag. Vi knyter de duktigaste personerna till oss, både formellt och informellt, för att se till att vi har de bästa resurserna och kunskaperna. Idogen har ett kompetent team och jag bedömer att Idogen har goda förutsättningar att förändra behandlingen av bland annat autoimmuna sjukdomar i framtiden.

Vad var avgörande då du bestämde dig för att ta dig an uppdraget som styrelseordförande i Idogen?

– Leif Salford som representerade forskargruppen beskrev så ingående och engagerat hur Idogens teknologi kan komma att lösa problemen med flera av våra stora folksjukdomar. Med vänner och bekanta som drabbats av autoimmuna sjukdomar vet jag hur dessa besvär kan låsa in människor och påverka livskvaliteten. Lars Hedbys beskrev också tanken på att bygga upp ett nationellt cellterapicentrum i Sverige. Kombinationen av denna unika teknologi som kan hjälpa hundratusentals människor varje år, med möjligheten att bland annat skapa strategisk plattform för produktion i Sverige ‒ det tillsammans med att jag kan bidra med min tidigare erfarenhet från cellterapi gjorde att det sa ”klick” helt enkelt.

Du är även styrelseordförande i Immunicum AB. Vill du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med cellterapibolag?

– Jag har förmånen att få arbeta med cellterapi baserat på dendritiska celler i både Idogen och Immunicum, vilket är väldigt spännande. Idogens uppgift är att programmera om de dendritiska cellerna för att hämma ett specifikt immunsvar och behandla bland annat autoimmuna sjukdomar, medan Immunicum styr dem för att skapa ett stärkt immunsvar och behandla spridd cancersjukdom. Det illustrerar verkligen den nyckelfunktion de dendritiska cellerna har i immunsvaret! Det som är speciellt med cellterapi är att behandlingarna blir skräddarsydda. Den enskilda patienten erbjuds på detta sätt en unik och personlig behandling, vilket jag tycker är ett mycket attraktivt framtidsscenario.

Vad har du bidragit med i Immunicum?

– Då jag blev rekryterad som ordförande i Immunicum var bolagets terapi i preklinisk fas. Vi har därefter på ett kostnadseffektivt sätt tagit bolaget till flera fas II-studier, noterats på Nasdaq Stockholm First North, skapat samarbeten i USA och är nu på en spännande resa mot Small Cap Nasdaq – Stockholms huvudlista. Igenom framgångsrika finansieringar har vi fått aktieägarnas förtroende att fortsätta utveckla våra terapier, där den kommande nyemissionen redan är garanterad med 111 miljoner SEK. Att säkra långsiktig finansiering är viktigt för mig för att ge ägarna och medarbetarna en reell möjlighet att låta bolagen fokusera på det vi ska göra – utveckla framtidens cellterapi.

Vad motiverar dig personligen?

– Jag brukar säga att min drivkraft inte är att bli rik utan att bli framgångsrik. Därför är mitt fokus nu att stötta utvecklandet av teamet, processerna, beslutsunderlagen samt säkerställa finansiering för att skapa förutsättningar för våra framgångar. Jag vill skapa långsiktiga värden och verka inom områden där det finns en tydlig nytta för patienterna. Idogen kan göra en betydande skillnad genom att utveckla behandlingar för stora folksjukdomar och det tilltalar mig. Jag är en mix av strateg och operativ person och tycker det är fantastiskt roligt att arbeta med små bolag, där man ibland behöver vara delaktig och stötta även i operativa frågor. Kännetecknande för mig är att jag är väldigt personligt engagerad. Jag drivs också av att få processer att fungera och bli kostnadseffektiva. I tidig forskning är det nödvändigt med sekventiella processer för att säkra kunskapens kvalitet, men sen behöver man växla över till parallell drift, så att man inte tappar tid och framtida intäkter när väl patentskyddet löper ut.

Hur ser du på cellterapiområdet i framtiden?

– Cellterapi har blivit ett verkligt hett område, både forskningsmässigt och investeringsmässigt. Sedan Ralph Steinmas forskning som visade dendritiska cellers centrala roll i immunförsvaret och belönades med Nobelpriset 2011, har cellterapin och forskningen inom detta område fullständigt exploderat. Även de stora läkemedelsbolagen investerar mycket i de här terapierna just nu. Man såg redan tidigt att Sverige satsade inom området, som t.ex. Vinn Excellence-programmet Biomatcell i Göteborg som jag var med och byggde upp tillsammans med duktiga forskare, engagerade politiker och företag som ville bygga framtiden. Detta pionjärprojekt, där cellterapi är en betydande del, har varit oerhört lärorikt och inspirerande. Det här är bara början – cellterapi är framtiden!

Du deltog härom veckan i ett initiativ lett av Sveriges Tekniska forskningsinstitut, SP, om att sätta Sverige tydligare på kartan avseende cellterapi, vad var ditt intryck av mötet?

– Mötet fokuserade främst på uppdragsproduktion. Genom att komplettera detta initiativ med de två andra benen Forskning och Innovation, kan det få en stor strategisk betydelse för Sverige. Det finns flera möjligheter att starta upp kommersiell produktion av cellterapi i landet, bland annat i AstraZenecas tidigare lokaler i såväl Lund som i Södertälje. Det är dags att sätta fart!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen deltar på investerarträff i Flädie 30 maj

HCN Group AB arrangerar i samarbete med Sedermera Fondkommission en investerarträff på Flädie Mat och Vingård den 30 maj, där Idogens VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget. Temat för kvällen är innovativa bolag och sex bolag inom skilda områden kommer att presentera sina verksamheter, idéer och framtidsplaner.

Bolagspresentation av Idogen

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Måndagen den 30 maj 2016 kl. 18:00-20:30

Plats: Flädie Mat & Vingård

Eventet är kostnadsfritt för besökare, dock krävs anmälan.

Anmälan senast 24 maj till staffan.bergqvist@hcngroup.se eller på 0733-860 879.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Rekryterar ny forsknings- och utvecklingschef

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Anette Sundstedt till posten som Chief Scientific Officer (CSO) med tillträde den 1 juni 2016. Anette Sundstedt har drygt 15 års erfarenhet av forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin.

Anette Sundstedt har en stark forsknings- och utvecklingsprofil inom Idogens verksamhetsområde, vilket stärker bolagets team i de olika projekten. Hon kommer närmast från en roll som senior forskare och projektledare på Active Biotech AB. Hon har dessförinnan lett en forskargrupp med fokus på immunologisk tolerans vid Lunds universitet samt forskat inom immunterapi vid autoimmuna sjukdomar i David Wraiths forskargrupp vid universitetet i Bristol, Storbritannien. Anette har en doktorsexamen i tumörimmunologi från Lunds universitet.

”Anettes kunskap och erfarenheter passar vårt bolag väldigt bra. Hon blir en viktig resurs för att säkerställa vårt fortsatta arbete med humana celler och en stor tillgång i bolagets forsknings- och utvecklingsarbete”, säger Idogens VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Deltar på Aktiedagen i Göteborg 18 maj

Idogens VD Lars Hedbys presenterar bolaget på Aktiedagen i Göteborg den 18 maj. Evenemanget, som även websänds, arrangeras av Aktiespararna för att skapa en mötesplats mellan börsbolag och investerare.

Bolagspresentation av Idogen

Talare: Lars Hedbys, VD

Tid: Onsdagen den 18 maj 2016 kl. 17:15-17:45

Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg

Eventet är kostnadsfritt för besökare, dock krävs anmälan.

Mer information om evenemanget samt anmälningsformulär finns på:

http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenGoteborg/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com