När immunsystemet blivit din fiende

En unik behandlingsmetod för att inducera immunologisk tolerans

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Link to: Idogens teknologiLink to: Disclaimer_12_1Link to: Kommande evenemangLink to: Presentationer och intervjuer

Idogens teknologi möjliggör utveckling av tolerogen cellterapi inom ett flertal områden.

Läs mer om våra tre terapiområden:

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi

Skräddarsydd för varje patient

NYHETER

PRENUMERERA

Vilken information önskar du prenumerera på?
Vilken information önskar du prenumerera på?

TWITTER

The last day for trading in the warrants of series TO 5 in Idogen AB is today, September 27, 2022 https://news.cision.com/idogen/r/the-last-day-for-trading-in-the-warrants-of-series-to-5-in-idogen-ab-is-today--september-27--2022,c3636512

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 5 i Idogen AB är idag den 27 september 2022 https://news.cision.com/se/idogen/r/sista-dag-for-handel-med-teckningsoptionerna-av-serie-to-5-i-idogen-ab-ar-idag-den-27-september-2022,c3636507

Load More...