När immunsystemet blivit din fiende

En unik behandlingsmetod för att inducera immunologisk tolerans

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Link to: Idogens teknologiLink to: Disclaimer_201015_1Link to: Kommande evenemangLink to: Presentationer och intervjuer

Idogens teknologi möjliggör utveckling av tolerogen cellterapi inom ett flertal områden.

Läs mer om våra tre terapiområden:

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi

Skräddarsydd för varje patient

NYHETER

PRENUMERERA

Vilken information önskar du prenumerera på?
Vilken information önskar du prenumerera på?

TWITTER

Idogen AB Delårsrapport 1 Januari – 30 September 2020 https://news.cision.com/se/idogen/r/idogen-ab-delarsrapport-1-januari---30-september-2020,c3221704

Idogen AB Interim report January 1– September 30, 2020 https://news.cision.com/idogen/r/idogen-ab-interim-report-january-1--september-30--2020,c3221719

Load More...