Idogen_1
Idogen_2

Pressmeddelanden Mynewsdesk

 • Idogen erhåller formellt godkännande av patent i Japan
  Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det japanska patentverket (”JPO”) har godkänt bolagets patentansökan. Patentet ger Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj på en betydelsefull marknad. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-02-07
 • Formellt beviljad särläkemedelsansökan i Europa för Idogen
  Idogen meddelar idag att den Europeiska kommissionen formellt beviljat Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandling av patienter med blödarsjuka i Europa. Särläkemedelsstatus innebär flera viktiga fördelar för Idogen. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-01-16
 • Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen AB
  Ventac Holdings (Cyprus) Ltd., en av Idogen AB:s största ägare, har över marknaden avyttrat 100 000 aktier i Idogen. Ventac Holdings aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 807 620 aktier, innebärande ett fortsatt innehav om cirka 6,6 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Försäljningen av aktier har skett i ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-01-16
1 7 8 9 10 11 18

Nyheter Mynewsdesk

 • Idogen deltar på investerarträff i Flädie 30 maj
  HCN Group AB arrangerar i samarbete med Sedermera Fondkommission en investerarträff på Flädie Mat och Vingård den 30 maj, där Idogens VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget. Temat för kvällen är innovativa bolag och sex bolag inom skilda områden kommer att presentera sina verksamheter, idéer och framtidsplaner. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-05-24
 • Idogen deltar på Aktiedagen i Göteborg 18 maj
  Idogens VD Lars Hedbys presenterar bolaget på Aktiedagen i Göteborg den 18 maj. Evenemanget, som även websänds, arrangeras av Aktiespararna för att skapa en mötesplats mellan börsbolag och investerare. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-05-04
 • Fokus på blödarsjuka patienter
  Blödarsjuka patienter saknar ett protein i blodet – faktor VIII – men sjukdomen är idag behandlingsbar för flertalet, då det finns faktor VIII-koncentrat. Det stora problem som måste lösas är att ca en tredjedel av patienterna utvecklar antikroppar mot faktor VIII och står utan möjlighet att förebygga blödningar. Dessa patienter ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-04-11
1 7 8 9 10 11 12

Twitter

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO) https://t.co/MKmvpNgKJQ

Egenproduktion för kliniska studier allt närmare för @IdogenAB https://t.co/HXZCbSkqQA

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan https://t.co/844igCKp01

Load More...