Idogen_1
Idogen_2

Pressmeddelanden Mynewsdesk

 • Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi
  Idogen AB (”Idogen”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt kommer att godkänna en patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för vaccinteknologin. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Japan och har fått förhandsbesked från USA om beslut att godkänna patentansökan. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-03-23
 • Idogen stärker sin position i USA – viktig patentansökan får Notice of allowance
  Det amerikanska patentverket har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att de avser att bevilja Idogens patentansökan. I januari 2017 beviljades bolagets tolerogena vaccinteknologi patent i Japan och en relaterad ansökan godkändes för beviljande i Europa. Patentet i USA kommer att ge Idogen ett brett skydd på en strategiskt ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-03-13
 • Bokslutskommuniké Januari – December 2016
  Idogens bokslutskommuniké 2016 ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-02-15
1 6 7 8 9 10 18

Nyheter Mynewsdesk

 • Cellterapiföretag genomför storaffär
  TiGenix NV och Takeda Pharmaceutical Company Ltd kommunicerade på tisdagen den 5 juli 2016 att de genomfört ett avtal om kommersialisering av TiGenix NV:s cellterapiprodukt Cx601. Affären gäller licensiering utanför USA för komplikationer vid Crohns sjukdom och värderas till totalt 355 miljoner Euro och tvåsiffrig procentuell royalty på försäljning. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-07-08
 • Regional satsning på centrum för cell- och genterapi
  Tillsammans med Idogen AB (”Idogen”), Medicon Village, Xintela AB samt forskare från Lunds Universitet, inleder Region Skåne en satsning på ett nytt centrum för cell- och genterapi. Planering av centret på Medicon Village och rekrytering av projektledare har påbörjats och bekostas av Region Skåne. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-07-06
 • Intervju med Agneta Edberg, ny styrelseordförande i Idogen
  För Idogens nya styrelseordförande Agneta Edberg är långsiktigt säkrad finansiering, ett kompetent och drivande team, samt en engagerad styrelse viktiga framgångsfaktorer. Agneta kännetecknas av stort personligt engagemang och motivation att skapa nytta för såväl utsatta patienter som bolagets ägare. Här berättar hon mer om sina drivkrafter, hur hon ser på ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-05-30
1 6 7 8 9 10 12

Twitter

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO) https://t.co/MKmvpNgKJQ

Egenproduktion för kliniska studier allt närmare för @IdogenAB https://t.co/HXZCbSkqQA

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan https://t.co/844igCKp01

Load More...