Idogen_1
Idogen_2

Pressmeddelanden Mynewsdesk

 • Idogen erhåller formellt godkännande av patent i Japan
  Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det japanska patentverket (”JPO”) har godkänt bolagets patentansökan. Patentet ger Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj på en betydelsefull marknad. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-02-07
 • Formellt beviljad särläkemedelsansökan i Europa för Idogen
  Idogen meddelar idag att den Europeiska kommissionen formellt beviljat Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandling av patienter med blödarsjuka i Europa. Särläkemedelsstatus innebär flera viktiga fördelar för Idogen. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-01-16
 • Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen AB
  Ventac Holdings (Cyprus) Ltd., en av Idogen AB:s största ägare, har över marknaden avyttrat 100 000 aktier i Idogen. Ventac Holdings aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 807 620 aktier, innebärande ett fortsatt innehav om cirka 6,6 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Försäljningen av aktier har skett i ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-01-16
1 6 7 8 9 10 17

Nyheter Mynewsdesk

 • Regional satsning på centrum för cell- och genterapi
  Tillsammans med Idogen AB (”Idogen”), Medicon Village, Xintela AB samt forskare från Lunds Universitet, inleder Region Skåne en satsning på ett nytt centrum för cell- och genterapi. Planering av centret på Medicon Village och rekrytering av projektledare har påbörjats och bekostas av Region Skåne. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-07-06
 • Intervju med Agneta Edberg, ny styrelseordförande i Idogen
  För Idogens nya styrelseordförande Agneta Edberg är långsiktigt säkrad finansiering, ett kompetent och drivande team, samt en engagerad styrelse viktiga framgångsfaktorer. Agneta kännetecknas av stort personligt engagemang och motivation att skapa nytta för såväl utsatta patienter som bolagets ägare. Här berättar hon mer om sina drivkrafter, hur hon ser på ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-05-30
 • Idogen deltar på investerarträff i Flädie 30 maj
  HCN Group AB arrangerar i samarbete med Sedermera Fondkommission en investerarträff på Flädie Mat och Vingård den 30 maj, där Idogens VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget. Temat för kvällen är innovativa bolag och sex bolag inom skilda områden kommer att presentera sina verksamheter, idéer och framtidsplaner. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-05-24
1 6 7 8 9 10 12

Twitter

Idogen är väl positionerade för nästa steg och ökar nu ambitionsnivån - vd https://t.co/qn17Gngz3u #healthcare #sedermeradagen

Idogen är väl positionerade för nästa steg och ökar nu ambitionsnivån - vd - https://t.co/yOiZieMa1T

Jag lade till en video i en spellista på @YouTube https://t.co/nZFamxh18b Aktiedagen Stockholm – Idogen

Load More...