Idogen_1
Idogen_2

Pressmeddelanden Mynewsdesk

 • Idogen offentliggör årsredovisning för 2016
  ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-04-19
 • Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)
  Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 15.00 i gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-04-18
 • Beslut om företrädesemission för offensiv utvecklingsplan
  Styrelsen för Idogen AB (publ) har, villkorat av godkännande vid årsstämman, beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och två serier teckningsoptioner. Genom emissionen tillförs Idogen efter emissionskostnader initialt ca 42 - 53 MSEK och ytterligare ca 122 - 226 MSEK efter emissionskostnader vid full teckning av ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-04-18
1 3 4 5 6 7 17

Nyheter Mynewsdesk

 • Inbjudan till Idogens investerarträffar i september 2016
  I samband med nyttjandeperioden för Idogen AB:s (”Idogen”) teckningsoptioner av serie TO 1 kommer Idogen att delta vid ett antal investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Nedanstående schema ger ytterligare information om investerarträffarna. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-09-05
 • Intervju med Anette Sundstedt – Idogens nytillträdda CSO
  Anette Sundstedt rekryterades som Idogens nya forskningschef i maj i år. Nu berättar hon vad som lockade med uppdraget, hur hon ser på Idogens teknologi och dess möjligheter, var projektet står och inte minst hur hon ser på utvecklingsvägen mot kliniska studier. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-08-30
 • Information om Teckningsoptioner av serie TO 1 med teckning under perioden 8‒29 september
  I samband med Idogen AB:s listningsemission emitterades, utöver 2 500 000 aktier, 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO vederlagsfritt. TO1 är noterad på AktieTorget och i detta meddelande sammanfattas villkoren för dessa teckningsoptioner av serie TO 1. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-08-15
1 3 4 5 6 7 10

Twitter

SvD Börsplus publicerar analys av Idogen https://t.co/MXiqcTKlDj

SvD Börsplus publicerar analys av Idogen https://t.co/MOkcDMLQQf

SvD Börsplus ser Idogen som ett bra köp i små portioner för den spekulativt lagde https://t.co/vBBhbZs752 #analytics

Load More...