Idogen_1
Idogen_2

Pressmeddelanden Mynewsdesk

 • Idogen med i stor Vinnova-satsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel
  Idogen AB är partner i ett Vinnovaprojekt som sammanlagt beviljats anslag på 48 miljoner kronor för att driva cell- och genterapiprojektet CAMP – Centre for Advanced Medical Products. Idogen kommer att samverka med bland andra AstraZeneca, GE Healthcare, Pfizer, universitet och flertalet sjukvårdsregioner för att skapa ett internationellt erkänt centrum ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-06-21
 • Emissionen genomförd ‒ Idogen tillförs 42,5 MSEK
  Den 12 juni 2017 avslutades teckningstiden i Idogen ABs (”Idogen” eller ”Bolaget”) emission av units. Emissionen tecknades till 80 % och tillför Idogen netto 51,3 MSEK och cirka 42,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Målet med finansieringen inklusive teckningsoptioner samt forskningsbidrag på drygt 27 MSEK från EU är att kunna ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-06-16
 • Sista dag för teckning den 12 juni 2017
  Måndagen den 12 juni 2017 är sista dag för teckning av units i Idogen AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med uniträtter är den 8 juni 2017. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller mäklare om ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-06-05
1 2 3 4 5 18

Nyheter Mynewsdesk

 • Inbjudan till Idogens investerarträffar i maj ‒ juni 2017
  Inför den planerade nyemissionen i Idogen AB (”Idogen”) kommer VD Lars Hedbys att presentera bolagets verksamhet och framtidsplaner på ett flertal investerarträffar under maj ‒ juni 2017. Evenemangen är kostnadsfria, men kräver föranmälan. För mer information om träffarna, se nedan. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2017-05-03
 • Information om Idogens nyemission
  Idogen har beslutat att, förutsatt årsstämmans godkännande, genomföra en företrädesemission med två vidhängande teckningsoptioner för att säkra finansieringen för en långsiktig offensiv utvecklingsplan och därmed kunna presentera kliniska data från två kliniska fas I/IIa-studier. Nedan följer information om hur emissionen kommer att gå till, samt några förklarande räkneexempel. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2017-04-27
 • Intervju med Dennis Henriksen, teknisk chef i Idogen
  Idogen meddelade nyligen att bolaget tagit beslut om att tillverka bolagets tolerogena vaccin i egen regi på Medicon Village för kommande kliniska studie. Idogens tekniske chef (”CTO”), Dennis Henriksen, har ansvarat för att bygga upp GMP-anläggningar och ger i denna intervju bakgrunden till beslutet och berättar mer om fördelarna med ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2017-04-11
1 2 3 4 5 12

Twitter

Egenproduktion för kliniska studier allt närmare för @IdogenAB https://t.co/HXZCbSkqQA

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan https://t.co/844igCKp01

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan https://t.co/a3WCRvH519

Load More...