Idogen_1
Idogen_2

Pressmeddelanden Mynewsdesk

 • Idogen offentliggör prospekt
  Idogen publicerar härmed prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets (www.idogen.com), emissionsinstitutets (www.aqurat.se), Redeye AB:s (www.redeye.se) samt på AktieTorgets hemsidor (www.aktietorget.se). Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-05-22
 • Idogen har beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020
  Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget i stark konkurrens beviljats ett anslag om 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation, för utveckling av bolagets tolerogena vaccin för behandling av svårt blödarsjuka patienter med hämmande antikroppar mot faktor VIII. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-05-18
 • Kommuniké från årsstämma i Idogen AB (publ)
  Idag, den 17 maj 2017, hölls årsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-05-17
1 2 3 4 5 17

Nyheter Mynewsdesk

 • Framgångsrikt rådgivande möte med Läkemedelsverket om utformningen av Idogens kliniska studie
  Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget haft ett framgångsrikt vetenskapligt rådgivningsmöte med svenska Läkemedelsverket. Under mötet diskuterades den tänkta utformningen av bolagets kommande kliniska fas I/II-studie, där tolerogent vaccin för första gången ska testas på människa. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-12-14
 • Intervju med Neil Thomas, affärschef inom Idogen
  Idogen AB:s (”Idogen”) affärschef (”CBO”), Neil Thomas, PhD, har ägnat de senaste 19 åren åt patent och affärsledning inom life science. I denna intervju delar han med sig från arbetet inom Idogen och även från tidigare arbete i TiGenix NV, som för en kort tid sedan signerade det mest omtalade ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-11-30
 • Idogens forskningschef är en av talarna på internationellt immunterapisymposium
  Idogen AB:s (”Idogen”) forskningschef Anette Sundstedt kommer att delta som inbjuden talare på 2nd Aarhus Immunotherapy Symposium på torsdag den 1 december 2016, där välrenommerade internationella talare från såväl universitet som stora läkemedelsbolag deltar. Symposiet samlar ledande forskare inom immunterapi med inriktning på att återskapa tolerans. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-11-30
1 2 3 4 5 10

Twitter

SvD Börsplus publicerar analys av Idogen https://t.co/MXiqcTKlDj

SvD Börsplus publicerar analys av Idogen https://t.co/MOkcDMLQQf

SvD Börsplus ser Idogen som ett bra köp i små portioner för den spekulativt lagde https://t.co/vBBhbZs752 #analytics

Load More...