Idogen_1
Idogen_2

Pressmeddelanden Mynewsdesk

 • Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1
  Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Idogen AB:s listningsemission pågår fram till och med den 29 september 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 september 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2016-09-21
 • Idogen rapporterar positiva resultat för produktuppföljare i samarbete med University of Oxford och stärker sin portfölj
  Idogen AB (”Idogen”) rapporterar positiva resultat från det vetenskapliga samarbetet med University of Oxford. Studien visar att behandling med två av de produktuppföljare som bolaget har patentsökt signifikant minskar de kliniska symtomen i en modell av reumatoid artrit. Resultaten stärker Idogens möjligheter att framöver licensiera ut teknologin för flera indikationer. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2016-09-19
 • Idogen rapporterar viktigt genombrott – positiva resultat från proof-of-concept-studie i humana celler
  Idogen AB rapporterar att bolaget gjort ett genombrott i utvecklingsarbetet av bolagets tolerogena vaccin. Idogen har nu i en proof-of-concept-studie visat att bolagets teknologi framgångsrikt kunnat överföras till humana celler. Dessa positiva resultat utgör ett avgörande och viktigt steg närmare behandling av svårt blödarsjuka patienter som utvecklat faktor VIII-antikroppar. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2016-09-12
1 11 12 13 14 15 18

Nyheter Mynewsdesk

No feed items found.

Twitter

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO) https://t.co/MKmvpNgKJQ

Egenproduktion för kliniska studier allt närmare för @IdogenAB https://t.co/HXZCbSkqQA

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan https://t.co/844igCKp01

Load More...