Idogen_1
Idogen_2

Pressmeddelanden Mynewsdesk

 • Europeiska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan
  Idogen AB meddelar idag att det europeiska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan, som täcker bolagets tolerogena vaccinteknologi. En relaterad patentansökan fick i decr 2016 ”Notice of Allowance” i Japan. Patentet kommer att ge Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj ytterligare. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-01-13
 • Positivt beslut för Idogens särläkemedelsansökan i Europa
  Den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för särläkemedel i Europa (Committee for orphan medicinal products, COMP) har fattat ett positivt beslut avseende Idogens ansökan om särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i Europa. Detta innebär att COMP kommer att rekommendera den Europeiska kommissionen att bevilja Idogen en formell särläkemedelsstatus. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2016-12-12
 • HCN Group AB ökar sitt innehav i Idogen AB
  Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att HCN Group AB, bolagets enskilt största aktieägare, utanför ordinarie handel har förvärvat 53 359 aktier i Idogen från LU Holding AB. HCN Group AB ökar därmed sin ägarandel i Idogen till cirka 9,8 % av kapitalet. I förvärvet ingår även en option att under ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2016-12-09
1 8 9 10 11 12 18

Nyheter Mynewsdesk

 • Idogen ansöker om utökat patentskydd
  Idogen AB (”Idogen”) har lämnat in en internationell patentansökan (en s.k. PCT-ansökan) för att stärka skyddet av bolagets behandling av patienters antikroppar mot faktor VIII, en koagulationsfaktor som patienter med hemofili A saknar. Den inskickade patentansökan täcker även bolagets metoder för behandling av anti-läkemedelsantikroppar vid flera andra sjukdomstillstånd. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-03-22
 • Idogens investerarträffar i mars/april
  Idogens VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget på Sedermeradagen i Lund den 16 mars och på företagsträff hos Aktiespararna Burlöv den 20 april. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2016-02-23
 • Idogen uppmärksammad i tidningen Kemivärlden Biotech!
  Tidningen Kemivärlden Biotech uppmärksammar Idogen med en helsidesartikel. Artikeln belyser bland annat bolagets arbete med utveckling av tolerogena vacciner och VD Lars Hedbys berättar också om tankarna på ett nationellt cellterapicentrum i Lund. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2015-12-10
1 8 9 10 11 12

Twitter

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO) https://t.co/MKmvpNgKJQ

Egenproduktion för kliniska studier allt närmare för @IdogenAB https://t.co/HXZCbSkqQA

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan https://t.co/844igCKp01

Load More...