Karriär

Idogen söker en erfaren forskare med specialisering inom transplantationsimmunologi och/eller dendritcellsbiologi för att utforska tolerogen dendritcellterapi vid njurtransplantation. Frågor och ansökningar ställs till forskningschef anette.sundstedt@idogen.com. Tjänstens utformning beror på kandidatens intresse och erfarenhet.

Spontana ansökningar välkomnas till info at idogen dot com

Bolaget har potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation.