Idogen utvecklar tolerogena vaccin – långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota.