Presentationer

Presentation på Aktiedagen i Lund, 30 januari 2018:

Presentation på Life Science Seminar i Stockholm, 24 november 2017:

Presentation på Aktiedagen i Malmö, 27 september 2017:

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient