Presentationer

Presentation på Life Science Seminar i Stockholm, 24 november 2017:

Presentation på Aktiedagen i Malmö, 27 september 2017:

Idogen utvecklar tolerogena vaccin – långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota.